Köszöntjük honlapunkon!

OM 201797

"Kémia mobillabor" - Bárány-Kis Mónika tanárnő vezetésével (Szabó Szabolcs Alapítvány)

"Tanórai betekintő"

Tájékoztatás az általános iskolai beiratkozásról


Tisztelt Szülők!

Iskolatitkárságunkon kizárólag a törvényes képviselő teheti meg a tanuló beíratását az általános iskola 1. évfolyamára a 2024/2025. tanévre, melynek időpontjai az alábbiak:

                    2024. április 18. (csütörtök) 8.00-18.00 óra

                 2024. április 19. (péntek) 8.00-16.00 óra.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat szükségesek magukkal hozni az iskolatitkárságra:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • a gyermek TAJ kártyája,
 • a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája,
 • ha a gyermeket valamely szülő gondviselésére bízták, a hivatalos elhelyezési dokumentumot,
 • ha a gyermek gyámság alatt van elhelyezve nevelő szülőknél, erről a hivatalos elhelyezési dokumentumot,
 • a gyermek diákigazolvánnyal történő ellátásához NEK adatlap a Kormányablaktól.

Az alábbi nyilatkozatokhoz kérjük az együttműködést: 

 • erkölcstan órán vagy hit- és erkölcstan órán kíván részt venni gyermeke,
 • szülőnek hátrányos helyzetéről (gyermekvédelmi határozat, HH és HHH), illetve iskolai végzettségéről,
 • iskolai étkeztetés igénybevételéről,
 • szakértői bizottság által kiállított szakértői véleménnyel rendelkezik-e (pl. SNI, BTMN), ha igen a dokumentum másolatát kérjük bemutatni,
 • tartós betegségről szóló igazolással rendelkezik-e, a betegséget igazoló dokumentum másolatát kérjük bemutatni.

Várjuk szeretettel a leendő iskolás gyermekeket iskolánkba!

Bököny, 2024.03.25.

Dr. Árnyasné Rizsák Orsolya

igazgató


Tojásfadíszítés

A Víz Világnapja, március 22.

Iskolahívogató programunk keretében- A Víz világnapja alkalmából ma az óvodás gyerekekkel közösen vettünk részt a környezettudatosság jegyében szervezett interaktív foglalkozáson.

Március 15.


Nőnapi köszöntő

Tájékoztató leendő elsős gyerekek szülei számára az óvodában, 2024.03.07. 

Kedves Leendő elsős gyerekek Szülei!

Várjuk Önöket szeretettel 2024. március 06-án, 15.00 órára az "Iskolaválasztó" tájékoztatónkra az óvodába.

Üdvözlettel: Dr. Árnyasné Rizsák Orsolya, igazgató

Etika/ hit- és erkölcstanoktatás megszervezése a 2024/25. tanévre

A leendő első évfolyamos, és a már tanulói jogviszonnyal rendelkező, a következő tanévben hit- és erkölcstan oktatásban érintett tanulók és szüleik tájékoztatása. Időpont és helyszín: 2024.03.07. (csütörtök) 14.00 óra, iskolánk aulája. A tájékoztatást tartják a történelmi egyházak képviselői.

Notebook pályázati lehetőség

Tisztelt Szülők!
A RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosítószámú "Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára" című projekt keretében eredményes közbeszerzési eljárást folytatott le a Klebelsberg Központ és a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt., melynek köszönhetően 140 ezer darab notebook kiosztása valósulhat meg ebben az évben.

Örömmel értesítjük önöket, hogy az 5., 6. és 9. évfolyamos diákok szüleinek/törvényes képviselőinek szóló regisztrációt meghosszabbítottuk, így a szülőknek/törvényes képviselőknek december 15-én éjfélig van lehetőségük benyújtani az igényüket a KRÉTA rendszerben, a TESZEK felületén.

Üdvözlettel: Dr. Árnyasné Rizsák Orsolya
                                        igazgató

Tájékoztatás a tanulók felügyeletéről

A nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi CXC. törvény 27. §. (2) bekezdés kimondja: Általános iskolában a nevelést-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak, továbbá hét órától tizennyolc óráig - vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben - gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről.

 Aktuális tájékoztatás:

Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy a bejelentési kötelezettségüknek tegyenek eleget gyermekük megbetegedése vagy egyéb hiányzás esetén, tájékoztassák az osztályfőnököt (személyesen, telefonon, e-mailben).  

Köszönettel: Dr. Árnyasné Rizsák Orsolya mb. igazgató

Pályaorientációs portál elérhetőségek:

Tisztelt pályaválasztás iránt érdeklődő Szülők és Diákok!

Ajánljuk szíves figyelmükbe az alábbi pályaorientációs portál elérhetőségeket, hogy ezekkel a tájékozódási lehetőségekkel is segítsük a továbbtanulással, szakma- és pályaválasztással kapcsolatos döntéshozatalukat:

www.helloszakma.hu

www.hellonyiregyhaza.hu

https://helloszakma.hu/naptar/

Beiratkozás, KRÉTA ügyintézés

Tisztelt Szülők!

Szülői tájékoztató és útmutató a KRÉTA ügyintézéshez:

BÁI_Szülői tájékoztató_2023_v1

KRETA_Beiskolazas_Modul_Felhasznaloi_utmutato_2023_v3

Szeretettel várjuk leendő tanulóinkat!

Tisztelettel: Dr. Árnyasné Rizsák Orsolya, m. igazgató


HIT és ERKÖLCSTAN oktatás

Az intézményben megvalósuló hit és erkölcstan oktatással kapcsolatban A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 182/A.§ (3) bekezdésre hivatkozva - az egyházi jogi személyek tájékoztatása alapján, intézményünk a honlapján és a helyben szokásos módon megnevezi, nyilvánosságra hozza a következő tanévben a hit-és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló bevett egyházak vagy azok belső egyházi jogi személyei megnevezését és az iskola székhelye, egyházát vagy annak belső egyházi jogi személyét.


Egyházi jogi személyek 2023/2024 tanévtől:

 • Szokira János Parókus úr
 • Bökönyi Görög Katolikus Egyház Közösség
 • Kerekes László Plébános úr
 • Bökönyi Római Katolikus Egyház Közösség
 • Molnár Csilla Tiszteletes Asszony/Hadházi Ágnes Tiszteletes Asszony
 • Téglási Református Egyház Közösség


Tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye a Hírek menüben található

Névadónkról